הכנס הנוירולוגי השנתי 5-7 בדצמבר 2017

registration

כתב העת "נוירולוגיה" גיליון 27

הננו שמחים להציג את גיליון מס' 27 – יולי 2017 של כתב העת נוירולוגיה – כתב העת של האיגוד הנוירולוגי בישראל. הגיליון כולל את מיטב העדכונים והחידושים במדעי המוח והנוירולוגיה הקלינית וכן שאלות הכנה לשלב א', סיפורי מקרה קליניים, הפניות לכנסים ומאמרים ועוד.