אודות האיגוד

האיגוד פועל רבות לקידום הנוירולוגיה בישראל ומנוהל על ידי חברי ועד האיגוד:

פרופ' נתן בורנשטיין – יו"ר האיגוד
פרופ' טנה – מזכיר
דר' גבי וינשטיין – גזבר

דר' ראדי שאהין
דר' יונתן שטרייפלר
דר' דנה אקשטיין
דר' גל איפרגן
דר' חן הלוי
דר' ברוך אלעד

האיגוד מבצע פעולות רבות אשר חלקן מקבל ביטוי באתר האיגוד הנוירולוגי, כגון:

 • עריכת מפגשים וכנסים לצורך עדכונים שוטפים והקניית ידע בתחומים ספציפיים בנוירולוגיה
 • הקמה וניהול בתי ספר אינטרנטיים ללימוד תתי תחומים רלוונטיים
 • פרסום כתב העת נוירולוגיה להתעדכנות בענפי הנוירולוגיה ומדעי המוח
 • הקניית גישה לחדשות ולמאגרי מידע שימושיים

בנוסף לפעילות לעיל, האיגוד מקדם נושאים ספציפיים רלוונטיים באמצעות הועדות המפורטות להלן:

ועדת ביקורת – בראשות ד"ר בועז וולר

ועדה זו נועדה לבקר את פעילות האיגוד ושקיפותו על כל היבטיו ומוסרת דווח שנתי בישיבת מליאת האיגוד בכינוס השנתי.

ועדת "סל הבריאות"- בראשות ד"ר שרון חסין

חברי הועדה:

 • ד"ר שרון חסין, "שיבא", תל השומר. יו"ר, אחראית תחום הפרעות תנועה.
 • ד"ר רוני מילוא, "ברזילי", אשקלון. יו"ר (2009-2012), אחראי תחום נוירואימונולוגיה.
 • פרופ' נתן בורנשטיין, "איכילוב", תל-אביב. אחראי תחום שבץ מוח.
 • ד"ר דיאנה פליאקו" "אברבנאל", בת ים. אחראית תחום דמנציה וקוגניציה.
 • ד"ר אילן בלט, "שיבא", תל השומר. אחראי תחום אפילפסיה.
 • ד"ר אמנון מוסק, "איכילוב", תל-אביב. אחראי תחום כאב.

ועדת סל הבריאות מונתה ע"י האיגוד הנוירולוגי לפני כ-6 שנים על מנת לקדם תרופות ותכשירים נוירולוגיים בועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות השנתי.
עבודת ועדת הסל של האיגוד כוללת הערכת הטכנולוגיות והתכשירים אשר עבורם הוגשו בקשות להכללתם בסל לגבי תועלתם הקלינית, חשיבותם ומקובלותם באינדיקציות הנדרשות, תיעדופם ודירוגם. בנוסף, חברי הועדה נפגשים עם ועדת המשנה של הועדה הציבורית לצורך ייעוץ מקצועי, הערכות של האינדיקציות הרצויות ואופן השימוש העתידי במסגרת הסל, ומגישים חוות דעת מקצועיות והמלצות על התכשירים השונים לועדת הסל. הניסיון, שצברו חברי ועדת הסל של האיגוד, יכול לסייע בייעוץ לכל אחד מחברי האיגוד המעוניין להגיש בקשה להכללת תרופה, תכשיר או טכנולוגיה לסל, וכן לייעוץ לאיגודי חולים ולחברות התרופות.

הועדה המדעית- בראשות פרופ' דוד טנה

חברי ועדה:

 • פרופ' רונן לקר,
 • ד"ר שרון חסין,
 • ד"ר עדי וקנין,
 • ד"ר רויטל גנדלמן,
 • ד"ר אילנה שלזינגר,
 • ד"ר שלמה פלכטר,
 • ד"ר רון דבי .

ועדה זו עוסקת בכלל הנושאים הקשורים לפעילות המדעית של האיגוד כולל שיפוט התקצירים לכינוס הנוירולוגי השנתי וקביעת התוכנית המדעית, בחירת עבודות ופרסומים מצטיינים, קביעת הזוכים בפרסים ואותות של האיגוד ומתן מענקי מחקר מטעם האיגוד.

ועדת אתר האיגוד- בראשות פרופ' אילן זיו

חברי ועדה:

 • פרופ' נתן בורנשטיין,
 • פרופ' דוד טנה,
 • ברוך אלעד.

ועדה זו נועדה להוביל את שדרוג אתר האינטרנט של האיגוד תוך מיפוי הצרכים ומתן מענה איכותי עליהם. אתר האינטרנט החדש מיועד לספק במה מקצועית להצגה, ללימוד ולשיתוף תכנים מקצועיים בתחום הנוירולוגיה.

ועדת השתלמות עמיתים – בראשות פרופ' רונן לקר

הועדה עוסקת באיתור התמחויות-על בנוירולוגיה שיש לערוך בהם השתלמות עמיתים. מטרת הועדה היא לעודד השתלמויות עמיתים בנושאים שונים בנוירולוגיה כגון: מחלות כלי דם מוחיים (שבץ מוחי), אפילפטולוגיה, נוירואימונולוגיה ומחלות הפרעות תנועה וזאת על מנת להגדיל את אוכלוסיית הרופאים שתוכל לתת מענה לבעיות ספציפיות בתחומים אילו בכל בתי החולים בארץ. בנוסף לכך, השתלמויות אלו נועדו לסייע להתמקצעות של רופאים שאין ביכולתם להתמקצע בתחומי מומחיות-על בחו"ל. הועדה עוזרת בהכוונה ובהכנה של המסמכים הנדרשים להגשה למועצה המדעית לצורך הכרה רשמית.

ועדה לשינוי מבחנים של המוסד לביטוח לאומי בתחום הנוירולוגיה- בראשות ד"ר ברוך אלעד

המוסד לביטוח לאומי יזם עדכון גורף של ספר המבחנים לקביעת נכות אשר נכתב ב-1956 ועודכן חלקית מאוד במהלך השנים בתחום הנוירולוגיה או הפסיכיאטריה. עבודת העדכון בתחום הנוירולוגיה מנוהלת על ידי ד”ר ברוך אלעד, בסיוע עמיתים העוסקים בתחומי נוירולוגיה ספציפיים. בין 12/2011 ל-3/2012 עודכן כל הפרק העוסק בתסמונות נוירולוגיות, והתווסף פרק חדש תחת הכותרת “תסמונות נוירופסיכיאטריות” בשיתוף האיגוד הפסיכיאטרי. נכון לאפריל 2012, שני הפרקים עוברים עריכה משותפת עם הלשכה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי. בסיום העריכה המשפטית יוגשו הפרקים לכנסת לחתימת השרים הרלוונטיים (בריאות ורווחה) בטרם יהפכו לתקנות והתחלת עבודה על פיהם בועדות הביטוח הלאומי.

בהמשך לעבודה ועדת האיגוד לשינוי הסעיפים הנוירולוגיים בספר הליקויים, המוסד לביטוח לאומי פירסם תקנות חדשות לקביעת נכות לאנשים עם הפרעות נוירופסיכיאטריות (דמנציה, הפרעת שכחה אורגנית, אנצפלופתיה אורגנית והפרעת קשב התפתחותית) שמאוגדות בסעיף 32א . ידיעה בעניין זה פורסמה באתר ב-25 באוגוסט 2014.

בנוסף, המוסד לביטוח לאומי פירסם תקנות חדשות לקביעת נכות לאנשים עם הפרעות נוירולוגיות שמאוגדות בסעיפים 29 -32. התיקון נכנס לתוקף ב-10/2016