TAUniversity יוני 2017 – סיקור מפגש הצגת מקרים קליניים – החוג לנוירולוגיה ונוירוכירורגיה של אונ' ת"א

אזור זה נגיש לחברי איגוד בלבד.
על מנת לצפות בתכנים יש להתחבר באמצעות הזנת שם משתמש וסיסמא במקומות המיועדים לכך בצד ימין.