e-MedCase| Female, 48 y with weakness in all limbs – מקרה להתייעצות מאת פרופ' נתן בורנשטיין

אזור זה נגיש לחברי איגוד בלבד.
על מנת לצפות בתכנים יש להתחבר באמצעות הזנת שם משתמש וסיסמא במקומות המיועדים לכך בצד ימין.