הגישה לאבחון וטיפול במקרה של שבץ מוח או TIA בישראל

שנת פרסום ראשונה: 2013
שנת עדכון:
מפרסם: האיגוד הנוירולוגי

פורסם בעיתון הרפואה נייר עמדה מטעם האיגוד הנוירולוגי בישראל בנושא "הגישה לאבחון וטיפול באירוע איסכמי חולף (TIA) בישראל" http://www.ima.org.il/harefuah/ViewArticle.aspx?aId=3174

 רישום שבץ מוח לאומי  NASIS-2013

השלב הראשון ברישום שבץ מוח לאומי NASIS-2013 אשר התנהל בחודשים אפריל-מאי הסתיים בהצלחה. בדומה לתקופות ההערכה הקודמות ב- 2004, 2007 ו- 2010 הרישום כלל את כל המאושפזים באבחנה של אירוע מוח או TIA במקביל בכל בתי החולים בישראל. הרישום בוצע ע"י האיגוד לנוירולוגיה בשיתוף האיגוד לרפואה פנימית, בחסות הר"י ובתמיכה של המרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות. תוצאות הרישום יוצגו בכינוס הנוירולוגי השנתי.