הנחיות קליניות לטיפול בכאבים נוירופתיים בישראל, 2007

שנת פרסום ראשונה: 2007
שנת עדכון:
מפרסם: ההסתדרות הרפואית בישראל

המלצות הועדה המקצועית מטעם האגודה לכאב, האיגוד הנוירולוגי בישראל והאגודה הישראלית לסוכרת