חוזר מנהל רפואה בנושא הערכות לטיפול בשבץ מוחי חד | 2011

שנת פרסום ראשונה: 2011
שנת עדכון:
מפרסם: משרד הבריאות

חוזר מנהל רפואה, משרד הבריאות בנושא "הערכות לטיפול בשבץ מוחי חד"