Periprocedural management of antithrombotic medications in patients with ischemic cerebrovascular disease

שנת פרסום ראשונה: 2013
שנת עדכון: 2013
מפרסם: AAN
כל נוירולוג נדרש פעמים רבות בשנה ע”י מטופלים וע”י עמיתים ממקצועות כירורגיים להמלצתו האם להפסיק טיפול באנטי-אגרגנטים או בנוגדי קרישה לפני פעולות פולשניות.
האקדמיה האמריקאית בנוירולוגיה (AAN) סיכמה את המידע לגבי הסיכון שבהפסקה טיפול אנטי-אגרגנטי / נוגד קרישה לפני פעולות פולשניות ולגבי הצורך בגישור נוגד קרישה.
הנחיה זו תעזור לכולנו להתמודד עם השאלה בצורה מושכלת.

הנחיות קליניות מקובצות לפי מילות המפתח באתר של NGC:

Anticoagulants; Aspirin; Biopsy; Cerebrovascular Disorders; Clopidogrel; Dipyridamole; Hemorrhage; Heparin; Perioperative Care; Stroke; Thromboembolism; Ticlopidine; Warfarin