הכנס השנתי הנוירואופטלמולוגי, אוניברסיטה תל אביב | 8 בדצמבר 2017

תאריך: 08/12/2017
במועד הכנס השנתי יתארח פרופ ברטון מאוניברסיטת ונקובר שהתמחותו העיקרית הינה הפרעות בתנועות עיניים והפרעות ראיה ממקור מרכזי.
בנוסף ליום השנתי, יומיים קודם, ביום רביעי  ה 6/8/17 פרופ ברטון  יעביר סימפוזיון בין כשעתיים בנושא הפרעות עיניים וניסטגמוס. יום זה יתקיים בבית חולים נהריה בערך מ 13:00 עד 15:00.
תוכניות שני המפגשים תישלח בהמשך.

neuroptamology SAVE THE DATE-page-0