הכנס השנתי ה 63 – של האיגוד הישראלי לרפואה פיזיקלית ושיקום

הכינוס השנתי של איגוד השיקום ו שבוע השיקום לחברי האיגוד הנוירולוגי.

ימים שני-שלישי, 27-26 בנובמבר 2012 , יב‘-יג‘ בכסלו תשע“ג • מלון דיויד אינטרקונטיננטל, תל-אביב

לתכנית הכנס