כנס החברה הישראלית לאוטונוירולוגיה | 11 במאי 2017

שלום חברים,

בתאריך 11 למאי 2017 (יום ה') יתקיים כנס חד יומי של החברה הישראלית לאוטונוירולוגיה.

מושב הבוקר יוקדש לבדיקות ווסטיבולריות מיוחדות ויכלול הרצאת מבוא, התנסות בציוד והצגת מקרים מיוחדים.

מושב אחה"צ יוקדש ל – Eustachian balloon tuboplasty

הכנס יתקיים באולם גבעת האירוסים בראשל"צ.

ההשתתפות בכנס היא ללא עלות לחברי החברה הישראלית לאוטונוירולוגיה, חברי איגוד אא"ג וחברי האיגוד הנוירולוגי.

מצ"ב תכנית כנס החברה האוטונוירולוגית 11 למאי 2017

מצ"ב מפת הגעה לאולם בו יתקיים הכנס.

בברכה,

וועד החברה האוטונוירולוגית

יו"ר: פרופ' אבי שצ'ופק. מזכיר: פרופ' קרלוס גורדון. גזבר: ד"ר ג'רי בן דוד.

חברי ועד: ד"ר נתן שלמקוביץ,  ד"ר פיטר גילבי, ד"ר מרדכי הימלפרב, ד"ר רונן פרץ, פרופ' דניאל קפלן, ד"ר יוסף בלום