ההזמנה לכנס בינתחומי בראומטולוגיה ונוירולוגיה בהרצליה | 10 בספטמבר 2017

Fifth Rabin Medical Center Interdisciplinary Conference in Rheumatology:

 The interface of the nervous system with systemic autoimmune disorders

שיתקיים בתאריך 10.9.17 במלון דניאל, הרצליה.

תכנית הכנס וטופס הרשמה (ללא עלות) מצורפים.

מבקש להירשם מראש לכנס.

בברכה,

פרופ' יאיר מולד

מנהל היחידה לריאומטולוגיה

בי"ח בילינסון, מרכז רפואי רבין