p101 Deep Brain Stimulation in Movement Disorders – Clinical Aspects

מרצה: ד"ר אילנה שלזינגר
המרכז לפרקינסון ולהפרעות תנועה, רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם
תאריך: 01/11/2009