milo210116 דברי פתיחה וברכות

מרצה: ד"ר רון מילוא
מנהל המחלקה הנוירולוגית, המרכז הרפואי ברזילי
תאריך: 21/01/2016

ד"ר רון מילוא, מנהל המחלקה הנוירולוגית, המרכז הרפואי ברזילי, ד"ר חזי לוי, מנהל המרכז הרפואי ברזילי, פרופ' ניר גלעדי, יו"ר הועדה המדעית המייעצת של עמותת הפרקינסון בישראל, פרופ' נתן בורנשטיין, יו"ר האיגוד הנוירולוגי בישראל, גב' ריקי נבון, מנכ"לית עמותת הפרקינסון בישראל, ד"ר זאב ניצן, מנהל המרכז להפרעות תנועה, המרכז הרפואי ברזילי