sharon-hassin ארגז הכלים של הנוירולוג בקהילה בטיפול בחולה פרקינסון מתקדם

מרצה: פרופ’ שרון חסין,
מנהלת המכון להפרעות תנועה, המחלקה לנוירולוגיה, שיבא, תל-השומר
תאריך: 19/09/2016