karosis0614 חשיבות ניוון המוח כמנבא פרוגנוסטי בחולי טרשת נפוצה

מרצה: פרופ' דימיטרי קרוסיס
ראש המרפאה הרב תחומית והמרכז לטרשת נפוצה, מרכז רפואי הדסה, ירושלים
תאריך: 17/06/2014

בחסות: נוברטיס