sharon0614 נוירומודולציה לא פולשנית כטיפול במצבים נוירולוגיים ופסיכיאטריים

מרצה: ד"ר חגי שרון
המרכז לתפקודי המוח והמכון לרפואת כאב, המרכז הרפואי ת"א
תאריך: 17/06/2014