mosak0614 סימפטומים רפואיים בלתי מוסברים – הגדרה והתמודדות

מרצה: ד"ר אמנון מוסק
סגן מנהל המחלקה לנוירולוגיה, מרפאה לכאב ראש ו’העצמה גופנית’, המרכז הרפואי ת"א
תאריך: 17/06/2014