פרופ' עמוס קורצין שולחן עגול בנושא קנאביס

מרצה: פרופ' עמוס קורצ'ין
אוניברסיטת תל-אביב
תאריך: 15/06/2016

מנחה: פרופ' עמוס קורצ'ין, נוירולוגיה, ביה"ס לרפואה, אוניברסיטת תל-אביב

משתתפים:
ד"ר תמיר גדו – מנכ"ל שאיפה לחיים
ד"ר מיכאל דור – יועץ ראשי יחידת הקנאביס, משרד הבריאות
ח"כ שרן השכל – יו"ר השדולה למען הקנאביס הרפואי
פרופ' רפאל משולם – ביה"ס לרוקחות, האוניברסיטה העברית
פרופ' יוסף סרנה – החוג לפיזיולוגיה ופרמקולוגיה, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל-אביב