judith-aharon מחלת אלצהיימר

מרצה: פרופ' יהודית אהרון פרץ
מנהלת היחידה לנוירולוגיה קוגניטיבית ורופאה בכירה במחלקה הנוירולוגית של הקריה הרפואית רמב"ם
תאריך: 05/11/2015