ד"ר יונתן שטרייפלר טיפולים חדשים באירוע מוחי

מרצה: ד"ר יונתן שטרייפלר
Rabin Medical Center, Golda Campus (Hasharon)
תאריך: 01/12/2006

להאזנה להרצאה

למצגת שקפים

ההרצאה בחסות

Actilyse