תכנית המפגשים הקליניים לשנת הלימודים תשע"ב באוני' תל-אביב

לפניכם תכנית המפגשים לשנת תשע"ב:

תכנית המפגשים הקליניים לשנת הלימודים תשע"ב באוני' תל-אביב