Exercise is Medicine – EIM. הכנס יתקיים ב 8.5.13 בכפר מכביה


דבר היו"ר

Exercise is Medicine) EIM) היא תכנית שהושקה לפני כארבע שנים בארה"ב על ידי החברה האמריקאית לרפואת ספורט, American College of Sports Medicine) ACSM), ופועלת כבר ביותר מ-25 מדינות במטרה לקדם פעילות גופנית לשיפור הבריאות.

להמשך קריאה ותכנית הכנס