Machine Learning – יישומים בפסיכיאטריה ביולוגית | 26 ביוני 2017

יום העיון יעסוק בנושא "חם" מאוד ומתפתח במהירות של Machine learning, הכולל טכנולוגיות חדשות לניתוח של מאגרי מידע גדולים (big data) ובינה מלאכותית של מחשבים. מצ"ב ההזמנה.

בפאנל המרצים יכללו מרצים מובילים ברמה עולמית, כגון פרופ, יואב בנימיני, חתן פרס ישראל, וד"ר קירה רדינסקי, אשר התפרסמה בעולם בפיתוח אלגוריתמים לחיזוי העתיד באמצעות מאגרי מידע קיימים.

בכבוד רב ובברכה,

פרופ' גל שובל,  מרכז יום עיון

תוכנית:

summerprogram2017-page-0