גיליון מספר 4, תאריך פרסום: דצמבר 2010

גיליון מספר 4, תאריך פרסום: דצמבר 2010דבר היו"ר: שנה חלפה עברה ואנו שוב עומדים בפתח הכינוס השנתי. הגיע העת לסיכומים, עדכון פעילות האיגוד בשנה האחרונה ותכניות לעתיד. בשנה זו עסקנו שוב בסל הבריאות ובטכנולוגיות הנוירולוגיות שהוגשו להכרה לסל הבריאות. ועדת הסל של האיגוד, בראשותו של ד"ר רוני מילוא, עמלה באופן רציני ומקצועי על מנת להמליץ …
לקריאת הגליון המלא לחצו כאן