גליון מס' 16 ינואר 2014


משולחן המערכת: 

חוברת זו, המציינת את סיומו של הכרך הרביעי של נוירולוגיה, מהווה ציון דרך במעבר העיתון למתכונת חדשה, אלקטרונית.
בכך מסתיימת גם תקופת כהונתי כעורך העיתון, פעילות אותה התחלנו, דוד טנה ואני, במטרה לתת פנים חדשות לעיתון של החברה לנוירולוגיה.
אנו גאים בהצלחתנו ומקווים שגם אתם, הקוראים, נהניתם ולמדתם.
אני מודה לכל חברי המערכת על עזרתם ביוזמה, כתיבת מאמרים וסקירת מאמרים אחרים, ובמיוחד לרינת אלוני, על חוכמתה והתושייה אשר גילתה בתפקידה בעריכה וריכוז המערכת. תרומתה היתה לנו לעזר רב.
הנני מאחל לעמיתי, פרופ' דוד טנה, הצלחה בהמשך הדרך.
עמוס קורצ'ין

לגיליון נוירולוגיה המלא לחצו כאן