קול קורא לבחירות לועד החב' לנוירואימונולוגיה 19.12.2013

לכבוד

חברי החברה הישראלית לנוירואימונולוגיה

 הנדון: בחירות לחברה הישראלית לנוירואימונולוגיה

 וועדת הבחירות לוועד החברה הישראלית לנוירואימונולוגיה מודיעה בזאת על קריאה למועמדים ליושב ראש האיגוד , 8 חברי וועד ו-3 חברי ועדת ביקורת.

 הבחירות תערכנה במסגרת כנס החברה שיתקיים בתאריך 19.12.2013 שיתקיים במצפה רמון.

בעלי זכות לבחור ולהיבחר הם : רופאים חבר הר"י, אשר עיסוקם העיקרי הוא לנוירואימונולוגיה וכן מדענים בעלי תואר Ph.D. באוניברסיטה או מכון מחקר אקדמי העוסקים במחקר בנושאי יחסי הגומלין בין מערכת החיסון למערכת העצבים. אשר הסדירו את תשלום דמי החבר לחברה לשנים 2012-2013 עד ליום 19.11.2013. לאחר תאריך זה תיסגר רשימת בעלי זכות הבחירה.

ניתן להתקשר למשרדי ההסתדרות הרפואית, מחלקת שירות בטלפון 03-6100444 בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:30 כדי להסדיר תשלום דמי חבר בכרטיס אשראי ולוודא שהינכם בעלי זכות בחירה. גם גמלאים מומחים, חברי הר"י הפטורים מתשלום דמי חבר לאיגוד הינם בעלי זכות בחירה. רצוי להתקשר ולוודא את זכות הבחירה גם כשאין חובת תשלום דמי חבר.

מועמדויות יש להגיש בכתב לוועדת הבחירות עד ליום 6.10.2013 נא לציין לאיזה תפקיד הוגשה המועמדות (יו"ר, חבר וועד, וועדת ביקורת). לתפקידי יו"ר, מזכיר, גזבר יכולים להיבחר רופאים מומחים חברי הר"י בלבד. להצעת המועמדות ניתן לצרף כרטיס ביקור/מצע בחירות על גבי עמוד אחד. את הצעת המועמדות יש לשלוח בדואר אלקטרוני ובכתב לכתובת הבאה:

 פרופ' תמיר בן-חור, דוא"ל : tamir@hadassah.org.il

 בכבוד רב,

 חברי ועדת הבחירות

פרופ' תמיר בן-חור – יו"ר

פרופ' חיים עובדיה

ד"ר חנא רוואשדה

פורסם בקטגוריה חדשות , מאת מערכת האיגוד הנוירולוגי.

כתיבת תגובה