הצעה לתקנון חדש של האיגוד הנוירולוגי בישראל

חברים יקרים,

מוצגת בפניכם הצעה לתקנון חדש של האיגוד הנוירולוגי בישראל. הנוסח החדש אושר ע"י הועד והיועצת המשפטית של הר"י.

בכוונתנו להביא את התקנון החדש לאישור האסיפה הכללית שלא מן המניין בכינוס החצי שנתי הקרוב ב-14/6/2017 בצהריים (שעה מדוייקת תימסר בהמשך).

השינויים העיקריים בתקנון:

  • התאמה הדוקה יותר לתקנון הר"י עם שינויים טכניים שונים.
  • מעבר לשיטת בחירות אלקטרונית תוך שימוש במערכת שפותחה ע"י הר"י (הדבר יאפשר השתתפות רחבה ביותר בבחירות גם עבור אלה שאינם משתתפים בכינוס השנתי בשנת הבחירות)
  • קיצור כהונת יו"ר בפועל ל-3 שנים.
  • כינון תפקיד היו"ר הנבחר (Chairman Elect) שייבחר בבחירות כלליות שנה לפני תום כהונת היו"ר בפועל. עם היבחרו ישתתף בישיבות הוועד (ללא זכויות הצבעה) מחוץ למפתח האזורי וייכנס אוטומטית לתפקיד היו"ר בפועל כעבור שנה, בתום כהונת היו"ר בפועל. היו"ר הנבחר יכהן בעצם 4 שנים, שנה אחת כשותף לישיבות הועד, ו-3 שנים נוספות כיו"ר בפועל. היו"ר הנכנס הראשון ייבחר לתפקיד שנה לפני תום כהונת היו"ר בפועל שייבחר ב-2017.
  • ביטול ועדת אתיקה (שלא התכנסה מעולם) והכנסת פרק אתיקה מפורט לתקנון.
  • כתיבת נספח בחירות מפורט בהתאם לתקנון הר"י.

מצורף לעיונכם התקנון החדש. מי שרוצה לעיין בכל השינויים מצורף גם מסמך השוואה בין התקנונים 2017 ו-2002.

הועד קורא לכל החברים להגיע לכנס החצי שנתי ב-14/6/2017, בו תתקיים האסיפה הכללית המוקדשת לאישור התקנון. ניתן יהיה להשיג השגות על התקנון החדש באסיפה הכללית.

ד"ר ברוך אלעד

פורסם בקטגוריה חדשות , מאת מערכת האיגוד הנוירולוגי.

כתיבת תגובה