זיהוי מוקדם של גידולי מוח בילדים – סרטון אנימציה

העלאת המודעות לזיהוי מוקדם של גידולי מוח בילדים תוך מתן סימנים מחשידים. זיהוי מוקדם של גידולי מוח בילדים יכול למנוע נזק נוירולוגי קבוע ולצמצם את הסבל שעלול להגרם לילד ולמשפחתו.


כתיבת תגובה