מידע על תרופות חדשות בסל הבריאות 2012

מצורפת רשימת התרופות והטכנולוגיות הנוירולוגיות שהתבקשנו לדרג
(כולל הערות לגבי תרופות שהבקשה להכללתן הוסרה או שאנחנו מסרנו שאינן בתחום שלנו),

וכן רשימת כל 79 התרופות החדשות בסל, אלו הנוירולוגיות מודגשות בצהוב.

המידע רוכז על ידי ד"ר רוני מילוא