שימוש בסרוקוול ותרופות ניורולפטיות אטיפיות אחרות בחולי דמנציה

עקב חוסר אחידות במדיניות קופות החולים בנושא שימוש בסרוקוול לטיפול באגיטציה בחולי דמנציה, משרד הבריאות ממליץ להפיץ לרופאים את המידע הבא.

page-0page-1


כתיבת תגובה