עריכת כנסים במימון/חסות חברת תרופות

כידוע לכם, בחודש מרץ 2014 הושקה והופצה "האמנה האתית המשותפת של ההסתדרות
הרפואית בישראל ושל הארגונים היציגים של חברות התרופות הפועלות בישראל".

סעיף 20 לאמנה האתית המשותפת קובע כי על האיגוד/החברה המדעית להעביר דיווח ללשכה
לאתיקה ולעדכנה בדבר עריכת כינוס הנערך בחסות של חברות תרופות. הדיווח אמור לכלול את
הפרטים הבאים: שם יוזם הכינוס, מועד הכינוס, מקום הכינוס, שמות החברות נותנות החסות
לכינוס, התכנים ולו"ז הכינוס, שמות המרצים ואופן התשלום למרצים. כמו כן נודה על צירוף
טופס ההרשמה ו/או מידע בדבר סכום התשלום הנגבה מהרופאים המשתתפים בכנס.

מטרת הדיווח הנה לקבל אישור מראש של הפורום ליישום האמנה המשותפת, כי הכינוס עומד
בכללים האתיים וכי אין מניעה לקיימו. לצורך כך, יש להעביר את הדיווח ללשכה לאתיקה מבעוד
מועד, באופן שניתן יהיה לתקן ליקויים, ככל שיתגלו, לגבי תכני הכינוס, מקום עריכתו, אופן
ההתקשרות עם חברות התרופות וכיו"ב.

כתובות הדוא"ל למשלוח הדיווח על עריכת הכנס ולכל שאלה בנושא יישום האמנה האתית
והקשר בין רופאים לחברות תרופות:

עו"ד קרן אלדר, יועצת משפטית בלשכה לאתיקה kerene@ima.org.il או הגב' קרן משיח-צוונג,
רכזת הלשכה לאתיקה Karen@ima.org.il .

בברכה,
ד"ר תמי קרני
יו"ר הלשכה לאתיקה
ויו"ר הפורום המשותף ליישום האמנה

המכתב הרשמי בקישור הבא.

פורסם בקטגוריה חדשות , מאת מערכת האיגוד הנוירולוגי.

כתיבת תגובה