קול קורא להגשת מועמדות לקבלת מלגה לקורס Pharmacological Treatment of Epilepsy

האיגוד הנוירולוגי יתמוך ב 4 מלגות לקורס:

5th Eilat Internation Educational Course:
PHARMACOLOGICAL TREATMENT OF EPILEPSY
Jerusalem, Israel, September 30 – October 6, 2013

החברים מוזמנים להגיש מועמדות מסודרת על פי ההוראות באתר הקורס http://www.eilat-aeds.com/eilatedu5/.

4 המועמדים הטובים ביותר אשר יבחרו על ידי ועדה ניטראלית יזכו במלגה.

להודעה על הקורס לחצו כאן