קול קורא: מענק מחקר לפרויקט לאומי רב-מרכזי בנושא שיתרום ערך מוסף לנוירולוגיה בישראל

האיגוד הנוירולוגי בישראל שמח לפרסם "קול קורא" להגשת בקשות למענק מחקר עבור פרויקט רב – מרכזי, לאומי בנושא שיתרום ערך מוסף לנוירולוגיה בישראל ולקידום מטרות האיגוד.

חברי האיגוד הנוירולוגי זכאים להגיש הצעות.
הפרויקט הנבחר ייקבע ע "י הוועדה המדעית של האיגוד עפ"י התאמה למטרות הקול הקורא , חשיבות, ואיכות מדעית .
פרויקט אשר יימצא מתאים יזכה למענק מחקר מטעם האיגוד הנוירולוגי בסך 75,000 ₪.

פרטים ואופן ההגשה מפורטים כאן

שימו לב: המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ל-12 באוקטובר.

בברכה, פרופ' דוד טנה