תקנון האיגוד 2017

פרק א': הוראות יסוד

שם האיגוד
האיגוד ייקרא "ההסתדרות הרפואית בישראל – האיגוד הנוירולוגי בישראל", ובשמו הלועזי
Israel Medical Association – Israel Neurological Association

הקשר להסתדרות הרפואית – תוקף וסמכות:
האיגוד הינו חלק בלתי נפרד מההסתדרות הרפואית בישראל )להלן: הר"י(, מוקם מתוקף תקנות הר"י
ויונק את סמכויותיו מתקנות אלה.
כל תקנה מתקנות האיגוד שאינה מתיישבת או סותרת או מתנגדת לתקנות הר"י, מדיניותה או פעולותיה –
בטלה מעיקרה.
כל החלטה מהחלטות האיגוד שאינה מתיישבת או סותרת או מתנגדת לתקנות הר"י, מדיניותה או
החלטותיה בטלה מעיקרה.

לקובץ התקנון המלא לחצו על הקישור כאן.

פורסם בקטגוריה חדשות , מאת מערכת האיגוד הנוירולוגי.

כתיבת תגובה