תכשירי Sulphate Amantadine ו- Amantadine Hydrochloride

בינואר 7107 , הופסק שיווקו של התכשיר PK Merz® , המכיל ,Amantadine sulphate על
ידי בעל הרישום, מסיבות מסחריות.
במהלך שנת 7107 החל שיווק של תכשיר Amantadine המכיל מלח ההידרוכלוריד וכיום
הוא מיובא במסגרת תקנה 72 בשם Amantadine stada® .
טרם הפסקת השיווק נעשתה פנייה לאיגוד הנוירולוגי לשם קבלת חוות דעת לגבי חלופות
וכמו גם המשמעות הקלינית של מעבר בין תכשירי Amantadine המכילים מלח שונה.
חוות הדעת סברה כי לא צפויה השפעה קלינית על המטופלים עם המעבר לחלופות. יודגש
כי לא מדובר בחלופות גנריות, או חלופות שרשומות בישראל. הספרות המקצועית בנושא
מעבר בין התכשירים זה הינה דלה, ונראה כי למרות שקיימים הבדלים פרמקוקינטיים
מסוימים בין שני המלחים, הרי שהשטח תחת העקומה ) AUC ( הינו דומה, כך שלא צפויה
בעיה במעבר בין התכשירים.

להמשך קריאה


כתיבת תגובה