חוק החולה הנוטה למות

תאריך: 26/07/2007
פרופ' שטיינברג

לאחרונה אושר חוק זכויות החולה הנוטה למות. פרופ' שטיינברג ששימש כיו"ר הועדה אשר עסקה בנושא ואשר על בסיס עבודתה נוסח וחוקק החוק, נאות להציג את התהליך ואת עיקרי החוק במסגרת מפגש הפנימיות של בילינסון , אשר החליטו ל"תרום" הרצאה זו לפרוייקט הצגות המקרה המחלקתיות הפועל באתר האיגוד לרפואה פנימית.

להמשך קריאה