קול קורא: מענק מחקר לפרויקט לאומי רב-מרכזי בנושא שיתרום ערך מוסף לנוירולוגיה בישראל

תאריך: 01/04/2012

האיגוד הנוירולוגי בישראל שמח לפרסם "קול קורא" להגשת בקשות למענק מחקר עבור פרויקט רב – מרכזי, לאומי בנושא שיתרום ערך מוסף לנוירולוגיה בישראל ולקידום מטרות האיגוד. 

להמשך קריאה