Brave new brain research

תאריך: 31/12/2007
brain

מצגת מדעית מדהימה של פרופ' עידן שגב מהאונ' העברית בה מתאר שגב את הפרוייקט המחקרי הגדול ביותר בעולם בנושא חקר המוחר אשר במסגרתו מנסה הצוות שבו עידן שותף לפתח מודל מתימטי שיסביר את אופן התפקוד של המוח האנושי…

להמשך קריאה