תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

מאחר והאיגוד הנוירולוגי בישראל מכבד את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט לקהל הרחב שאותו הוא מנהל ומפעיל (להלן "האתר לקהל הרחב"), החליט האיגוד הנוירולוגי בישראל לפרסם את מדיניותו ביחס להגנת הפרטיות באתר לקהל הרחב, והוא מתחייב כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.
 
אנא קרא תנאי מדיניות זו בעיון משום שכל שימוש באתר לקהל הרחב, בתכנים ו/או בשירותים ו/או במוצרים המוצעים בהם כפוף לתנאים ולהגבלות המופיעים במסמך זה.
 
תנאי מדיניות אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
 
מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי האיגוד הנוירולוגי בישראל ביחס לפרטיות המשתמשים באתר לקהל הרחב, וכיצד משתמשת האיגוד הנוירולוגי בישראל במידע הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר לקהל הרחב ו/או הנאסף על-ידו בעת השימוש שעשו המשתמשים באתר לקהל הרחב ובתכנים והשירותים המוצעים בהם.
 
כללי
בעת שימוש באתר לקהל הרחב נאסף מידע על המשתמש. חלק מהמידע מזהה את המשתמש באופן אישי, בשמו ובכתובתו, וכיו"ב. זהו מידע שהמשתמש מוסר ביודעין, לדוגמה בעת הרשמתו לשירותים שונים באתר לקהל הרחב. חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמש אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיו. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים הנצפים, תחומים שעניינו את המשתמש, כתובת האינטרנט (IP) שממנה הוא פנה ועוד.
 
רישום לשירותים המוצעים באתר לקהל הרחב
ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירות באתר לקהל הרחב, האיגוד הנוירולוגי בישראל מבקש מהמשתמש רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים.
 
מאגר המידע
האיגוד לא מחזיק מאגר מידע על משתמשי האתר לקהל הרחב.
 
השימוש במידע
מבקר באתר שמעוניין ליצור קשר עם האיגוד הנוירולוגי בישראל בדואר אלקטרוני נדרש  לשלוח גם את פרטיו האישיים (מספר טלפון וכתובת אימייל). כל פרט אישי, כולל מידע רפואי, יישמר בכתובת האימייל של האיגוד הנוירולוגי אך לא יאוחסן במאגר מידע, ולא ייעשה בו שימוש אחר מלבד יצירת קשר עם הפונה. 
 
מסירת מידע לצד שלישי
האיגוד הנוירולוגי בישראל לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
 
Cookies
אתר האיגוד הנוירולוגי בישראל משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. כמו כן, ייתכן כי חלק מהמודעות שבהם אתה צופה בעת הביקור באתר לקהל הרחב מגיעות משרתים של צדדי ג', המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר לקהל הרחב.
 
ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במחשבך. תפקיד ה-Cookies הינו סיוע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט בהם קיים פרסום ואודות הפרסומות אליהן נחשפת ועליהן הקלקת. המידע הנאסף מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך היעזר בקובץ העזרה של הדפדפן.
 
אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתר לקהל הרחב להעדפותיך. ייתכן גם שנטרול ה-Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי אינטרנט אחרים. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן והאיגוד הנוירולוגי בישראל פטורה מכל אחריות בקשר לכך. שימושך באתר לקהל הרחב מעיד על הסכמתך להתקנת ה-Cookies הנ"ל.
 
אבטחת מידע
האיגוד הנוירולוגי בישראל מיישם באתריו מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, האיגוד הנוירולוגי בישראל לא מתחייב ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 
הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, האיגוד הנוירולוגי בישראל לא מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. 
 
לאור זאת, ממליצה האיגוד הנוירולוגי בישראל כי כל גלישה תתבצע במחשב מוגן עם האמצעים הבאים לפחות: סיסמה משולב אותיות וספרות מעל 7 תווים, אנטיויורוס תקני ומעודכן, מערכת הפעלה נתמכת על ידי היצרן ומעודכנת בעדכונים האחרונים. 
 
 
זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
 
פנייה כזאת יש להפנות אל המחלקה המשפטית או בדואר רגיל אל: המחלקה המשפטית, ההסתדרות הרפואית בישראל, רחוב  ז'בוטינסקי 35, ת"ד 3566, רמת גן 5213604.
 
בנוסף, אם המידע שבמאגרי האיגוד הנוירולוגי בישראל משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
 
שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר לקהל הרחב ומחובתך להתעדכן בשינויים אלו, משום שהמשך השימוש באתר לקהל הרחב על ידך יעיד על הסכמתך לשינויים אלו.