katz0614 מניעת שבץ בחולים עם פרפור פרוזדורים

מרצה: פרופ' עמוס כץ
מנהל המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי אוניברסיטאי ע"ש ברזילי, אשקלון
תאריך: 17/06/2014

בחסות: פייזר